Niet-onderheide woning

Wat is bodemdaling?

Rotterdam is gebouwd op een slappe bodem van klei en veen. Deze bodem zakt steeds verder. Gemiddeld gebeurt dat met 2 mm tot 12 mm per jaar. Bodemdaling is een natuurlijk proces. Maar dat wordt wel versterkt door wat mensen doen.

Meer informatie over bodemdaling

Wat is een niet-onderheide woning?

Een niet-onderheide woning staat niet op heipalen. In plaats daarvan ligt de woning op een plaat of op een verbrede voet. Deze ligt op ongeveer een meter onder de grond. Dit komt vaak voor bij oude, kleine woningen. Een niet-onderheide woning zakt sneller met de bodem mee. In Rotterdam zijn ongeveer 30.000 woningen op deze manier gefundeerd.

Mensen noemen een niet-onderheide woning ook weleens een ‘fundering op staal’. Dit is fout en zorgt voor verwarring, want de fundering heeft niets met staal of ijzer te maken.


 

Hoe herken ik funderingsproblemen bij niet-onderheide woningen?

Niet-onderheide woningen hebben geen heipalen. Daardoor zakken ze mee als de bodem daalt. Dit kan problemen geven, zoals:

  • De woning zakt scheef.
  • Er komen scheuren in gevels en binnenmuren.
  • Ramen en deuren klemmen.
  • Er is een vochtige kruipruimte, kelder of kelderverdieping. Daardoor kunnen in de woning problemen met vocht zijn. Zoals schimmel en nare geurtjes. 
  • Er is overlast van water in of rond de woning als het hard regent. Dit kan erger zijn als het grondwater hoog staat. Of als er problemen met de riolering zijn.
Meer informatie over grondwater

Hoe los ik problemen met niet-onderheide woningen op?

Er zijn geen makkelijke oplossingen om problemen met niet-onderheide woningen aan te pakken. En een blijvende oplossing is duur. Denk aan het verhogen van de woning en het plaatsen van heipalen. Een woning staat meestal met een of meer andere woningen op een fundering. Daarom kunt u problemen door bodemdaling vaak niet alleen oplossen. Woningeigenaren moeten hiervoor samenwerken.
Tegen wateroverlast en vochtproblemen zijn wel tijdelijke maatregelen mogelijk:

  • De kruipruimte afdekken met een folie.
  • De ventilatie in de kruipruimte verbeteren.
  • Er met de bestrating voor zorgen dat water van het huis af loopt in plaats van er naartoe.

 

Het Funderingsloket

Wilt u meer weten over de fundering van uw woning? Over het bouwblok waarin u woont? Of hebt u andere vragen? Dan kunt u contact opnemen met het Funderingsloket. Stuur een e-mail naar funderingsloket@rotterdam.nl.