Funderingsonderzoek

Wat is een funderingsonderzoek?

Als de houten fundering van uw woning wordt onderzocht, kijken de onderzoekers naar de kwaliteit van die fundering. Daarbij doen ze:

 • Archiefonderzoek; Hierbij kijken de onderzoekers wat er over het gebouw bekend is en wat voor soort fundering eronder ligt. En onderzoeken ze verschillende zaken. Zoals:
 • Hoe het pand er uitziet
 • Meten van de scheefstand
 • Hoogtemetingen van het pand
 • Meten van de grondwaterstand
 • Soort en opzet van de fundering
 • Het soort hout en de kwaliteit van het hout

Waarom zou ik mijn fundering willen onderzoeken?

Funderingspalen van hout kunnen na jaren slechter worden. Als u de fundering laat onderzoeken weet u als woningeigenaar wat de staat van de houten palen is.
Zijn de palen aangetast? Dan kunt u op tijd maatregelen nemen. Zo kunt u zelf veilig in uw woning blijven wonen. En voorkomt u dat uw woning slechter wordt.

Offerte aanvragen

Is er subsidie voor funderingsonderzoek?

Ja, de gemeente geeft subsidie voor onderzoek naar de fundering. De subsidie scheelt best veel in de kosten, want de gemeente geeft een bijdrage tot 75% van de onderzoekskosten. De regeling is bedoeld voor particuliere eigenaren van woningen. 

De belangrijkste voorwaarden zijn:

 1. U laat het onderzoek doen samen met de meerderheid van de eigenaren uit uw bouweenheid waar u de fundering mee deelt. 
 2. Het onderzoek voldoet aan de kwaliteitsrichtlijn ‘Funderingen onder gebouwen’.
 3. U krijgt van de gemeente niet meer dan 1.500 euro per eigenaar/per jaar voor onderzoek naar de fundering. 

Er gelden ook nog andere voorwaarden.

We zetten het onderzoeksrapport op de funderingskaart. Zo wordt de informatie openbaar. En krijgen we meer inzicht in de kwaliteit van de funderingen in onze stad.

De beleidsregel

Hoe en met wie start ik een onderzoek naar de fundering?

De meeste woningen in Rotterdam zitten aan elkaar vast en delen de fundering met hun buurpanden. Het is dus nuttig om funderingen die aan elkaar grenzen tegelijk te onderzoeken. Daarom heeft de gemeente als subsidievoorwaarde gesteld dat buren de fundering samen laten onderzoeken. Stap 1 is dus gaan praten met de buren of zij mee willen doen.

Wilt u weten met welke buren u moet gaan praten? Iedere woning heeft in het Stadsarchief een eigen pandkaart. Hierop staan de dossiernummers van de stichting (bouw) en verbouwingen. Zoek op de pandkaart het nummer van de stichting op. Kijk welke buurpanden hetzelfde nummer hebben. Zo kunt u zelf opzoeken met welke buren u moet gaan praten. 

Pandkaart opzoeken

Stappenplan Funderingsonderzoek

Wat staat er in het rapport van zo’n onderzoek?

Als het funderingsonderzoek is gehouden, krijgt u een rapport. De uitslag geeft informatie over:

 • de kwaliteit van de fundering en hoe lang de heipalen naar verwachting nog goed blijven. 
 • het soort hout dat gebruikt is.
 • of er schimmels en/of bacteriën in de palen zitten.
 • of de fundering scheef staat.

Uit het onderzoek kan blijken: 

 1. dat er geen problemen zijn. Dan hoeft u verder niets te doen. 
 2. dat u niet meteen iets hoeft te doen, maar dat u de fundering in de toekomst wel moet laten herstellen. In het rapport staan de oorzaken van de problemen. In het rapport staan ook adviezen. Voer die uit om (verdere) schade te voorkomen.
 3. dat uw fundering slecht is. Dit betekent dat u binnen een paar jaar de fundering moet laten herstellen. Zo kunt u voorkomen dat er meer schade ontstaat en kunt u er veilig blijven wonen.

Wat moet ik doen als mijn woning een fundering heeft zonder palen?

Woningen van voor 1980 zijn gebouwd op een fundering met houten palen. Of ze staan op een ondiepe fundering zonder palen. Die laatste soort fundering wordt soms ook wel 'op staal' genoemd. Omdat er geen houten palen zijn, kunnen die ook niet worden onderzocht. 

Meer informatie over niet-onderheide woning