sublogo

Bekijk de Funderingskaart

Heeft mijn woning een probleem met de fundering?

Of de woning die ik wil (ver)kopen? Volg onderstaande stappen en zie wat u kunt doen.

Duik in je eigen fundering

Ik denk dat mijn woning risico loopt en wil dit laten

Funderings­onderzoek laten uitvoeren

Ik weet dat mijn fundering slecht is en moet

Veel gestelde vragen

Houten paalfunderingen kunnen in de tijd slechter worden. Daarom is het verstandig om de fundering van uw woning te laten onderzoeken. Zo weet u als huiseigenaar wat de kwaliteit van uw fundering is. Is de kwaliteit van de palen slechter geworden? Dan kunt u op tijd maatregelen nemen. Zo kunt u zelf veilig in uw woning blijven wonen. En voorkomt u dat uw woning slechter wordt.

Meer over funderingsonderzoek

Veel woningen in Rotterdam zitten aan elkaar vast. Ze zijn tegelijk gebouwd en delen de fundering met hun buurpanden. Zo’n groep woningen noemen we een bouweenheid. Het is nuttig om funderingen die aan elkaar grenzen tegelijk te onderzoeken. U kunt bij de gemeente Rotterdam subsidie aanvragen voor zo’n onderzoek. Een voorwaarde is wel dat buren de fundering samen laten onderzoeken. Stap 1 is dus gaan praten met de buren of zij mee willen doen.

Bouweenheid bepalen

Wilt u weten met welke buren u moet gaan praten? Iedere woning heeft in het Stadsarchief een eigen pandkaart. Hierop staan de dossiernummers van de stichting (bouw) en verbouwingen. Zoek op de pandkaart het nummer van de stichting op. Kijk welke buurpanden hetzelfde nummer hebben. Zo kunt u zelf opzoeken met welke buren u moet gaan praten. 

Nee. Het Funderingsloket van de gemeente Rotterdam geeft informatie en advies aan woningeigenaren. Zij kunnen samen met hun buren de fundering van hun woning laten onderzoeken met subsidie van de gemeente. Een van de voorwaarden is dat zij hun fundering laten onderzoeken door een bureau die werkt volgens de kwaliteitsrichtlijn ’Funderingen onder gebouwen’. Via deze website kunt u zelf gemakkelijk offertes aanvragen bij een van deze bureaus.

Offerte(s) opvragen voor funderingsonderzoek

Funderingen van houten palen kunnen slechter worden achteruitgaan. Dan kan het nodig zijn om maatregelen te nemen om de fundering te herstellen. Zo voorkomt u verdere schade aan uw woning. En kunt u er veilig blijven wonen. Bij herstel van de fundering vervangt een aannemer de huidige fundering door een nieuwe. Dat kan op verschillende manieren. Wat er precies gebeurt, hangt af van verschillende zaken. Zoals de originele fundering en de wensen van de eigenaren.

Meer over funderingsherstel

Dat is de woningeigenaar. Die moet zorgen dat zijn woning in goede staat is. Dat geldt ook voor de fundering. Het Bouwbesluit zegt dat een huis tegen de krachten moet kunnen die erop inwerken. Een huis met een slechte fundering is daarvoor niet stevig genoeg. En de Woningwet zegt dat een eigenaar zijn gebouw niet in slechte staat mag laten komen, hebben of houden.  

Meer over funderingsproblemen

Een fundering herstellen is duur. Het is daarom belangrijk dat u weet wat u koopt. En dat de informatie over de kwaliteit van de fundering betrouwbaar, volledig en van de laatste tijd is. Dit voorkomt problemen achteraf. De verkoper en zijn makelaar hebben mededelingsplicht. Zij moeten gebreken die ze kennen melden aan de koper. Problemen met de fundering zijn niet altijd bekend. En verkopers en makelaars kunnen of willen niet altijd informatie geven over de fundering. 

De koper moet onder andere de kwaliteit van de woning onderzoeken. Dat heet onderzoeksplicht. Hiervoor doen kopers vaak een bouwkundige keuring. Hieruit kan blijken dat er verzakkingen en scheuren zijn. Maar zo’n keuring kijkt niet naar de kwaliteit van de fundering en of die nog lang meegaat. Daarvoor is uitgebreid funderingsonderzoek nodig.

Een onderzoek begint door informatie te vragen aan de verkoper, makelaar en buren. En door het adres te zoeken op de Funderingskaart:

Funderingskaart

Daar staat vaak al veel waardevolle informatie over het soort fundering. Ook ziet u of de woning in een risicogebied staat. En misschien is er zelfs al een rapport van een eerder onderzoek naar de fundering. 

Bloemhof: Mijn huis en bodemdaling

Bodemdaling

Bodemdaling gebeurt op verschillende plekken in Nederland, Rotterdam en ook in de wijk Bloemhof. Veel huizen in Bloemhof zijn niet op heipalen gebouwd. Daardoor zakken ze mee met de bodem.  Bodemdaling kan zorgen voor problemen op straten en pleinen en voor problemen in en om het huis. 

Problemen in en om het huis

U kunt door bodemdaling problemen in huis krijgen. Denk bijvoorbeeld aan wateroverlast in of rond uw huis als het hard regent. Dan komt regenwater uw huis binnen of loopt uw wc over. Maar u kunt in huis ook last krijgen van schimmel, vocht en scheuren in vloer en muren. Of van klemmende deuren en ramen.  Bij hevige en langdurige regen kan er door de lage ligging water in de woning komen te staan bijvoorbeeld. Dat kan leiden tot onprettige en zelfs ongezonde woonsituaties.

Straten en pleinen

De gemeente beheert en onderhoudt de straten en pleinen in Bloemhof. En ook daar geeft bodemdaling problemen. Denk aan het verzakken van de riolering en van kabels en leidingen in de grond en de afvoer van regenwater.

Meer informatie

Wilt u meer weten of heeft u vragen? Kijk dan op:

MijnBloemhof

Duik in je fundering