Funderingsherstel

Video's

Heeft u met uw buren onderzoek laten doen naar de fundering van uw huis? Is het resultaat dat de houten palen onder uw huis moeten worden vervangen door een fundering van beton? En bent u van plan hiermee aan de slag te gaan? Dan kunt u hier de video’s bekijken waarin wordt uitgelegd hoe u stap voor stap de fundering kunt herstellen.

Aflevering 1: Voorbereiding

Aflevering 2: Informeren & inventariseren

Aflevering 3: Herstel, financiering & omgeving

Aflevering 4: Uitvoering & oplevering

Een fundering herstellen doe je samen.

Een fundering herstellen is best ingewikkeld. Het kost veel geld en veel tijd. En het heeft veel invloed op uw persoonlijke situatie. Bovendien moet het herstel per blok gebeuren. Dat is omdat vaak meerdere woningen een fundering delen. Daarom moeten alle eigenaren van woningen binnen zo’n blok daaraan meewerken. En is het belangrijk om goede afspraken te maken met de buren.

Wilt u de fundering van uw woning laten herstellen? Ga dan aan de slag met de buren met wie uw woning de fundering deelt. Het kan zijn dat het contact moeilijk loopt. Of dat het om een groter blok gaat. Dan is ons advies om een procesbegeleider in te schakelen. Een procesbegeleider helpt u en uw buren onder andere bij:

  • De organisatie rondom het herstel van de fundering. 
  • De planning.
  • Het aanvragen en beoordelen van offertes.
  • Het uitzoeken van een aannemer.
  • Toezicht houden op het herstel. 
  • Gesprekken met de aannemer. 

U vindt een overzicht van procesbegeleiders op de website van het landelijke kenniscentrum.
 

Procesbegeleiders bij herstel

Wat is funderingsherstel?

Een fundering van houten palen kan na jaren slechter worden. Dan kan nodig zijn de fundering te herstellen. Dit doet u om veilig te blijven wonen en om meer schade aan de woning te voorkomen. Om de fundering te herstellen vervangt een aannemer de originele fundering. Meestal gebeurt dat met betonnen palen. Of met een combinatie van beton en stalen buispalen. 

Er zijn verschillende manieren om de fundering te herstellen. Hoe het gedaan wordt, hangt af van allerlei zaken. Zoals de originele fundering en de wensen van de eigenaren. 

Funderingsherstel is ingewikkeld en kost veel tijd. Lees hieronder wat er allemaal moet gebeuren. 
 

Stappenplan Funderingsherstel

Wat kost herstel en wat levert het op?

Gemiddeld kost herstel tussen de € 1.750 en € 2.000 per m2 van de begane grond. Maar wat het echt gaat kosten hangt af van de situatie, de wensen van de woningeigenaren die meedoen, vraag en aanbod van herstelbedrijven en eventuele subsidiemogelijkheden. Ook hangt het ervan af of u besluit tegelijk met het funderingsherstel uw woning te verduurzamen en/of uit te breiden.

Bent u eigenaar van een appartement? Dan is er een Vereniging van Eigenaren (VvE). De kosten van funderingsherstel worden dan verdeeld zoals dat in de splitsingsakte staat geschreven. Tenzij u hier zelf andere schriftelijke afspraken over maakt.

Als de fundering is hersteld, is uw woning weer stabiel en veilig. Maar u kunt een nieuwe fundering niet zien...  Wilt u toch dat uw investering meer oplevert? Dan kunt u misschien tegelijk met het herstel extra ruimte maken (zoals een kelder) of uw woning energiezuiniger maken (bijvoorbeeld door isolatie). Zo voegt u waarde toe aan uw woning. 
 

Woning duurzamer maken?

Duurzaam010

Wat doet het Funderingsloket bij herstel?

Er is geen subsidie voor het herstellen van uw fundering. Maar er is wel het Fonds Duurzaam Funderingsherstel. Als u niet door uw eigen bank geholpen wordt, kan dit fonds u een lening op maat geven. 

De belangrijkste voorwaarden van het Fonds Duurzaam Funderingsherstel:

  • Het onderzoek naar de fundering zegt dat u op (korte) termijn de fundering moet herstellen;
  • U kunt alleen een lening aanvragen als u zelf op het adres woont waarvan de fundering moet worden hersteld; 
  • U kunt alleen een lening aanvragen als u niet meer dan 5 in Nederland gelegen woningen in uw bezit heeft.

Funderingsherstel kost veel geld. Woningeigenaren die hun fundering duurzaam laten herstellen – waarbij de volledige fundering wordt vervangen – hoeven daarom de gemeente geen leges te betalen als zij een omgevingsvergunning aanvragen. Ook kan de gemeente het bedrag van de Onroerend Zaak Belasting (OZB) tijdelijk verlagen. U moet dit zelf aanvragen. Daarmee helpt de gemeente Rotterdam woningeigenaren bij funderingsherstel. 

Bezwaar maken tegen belastingaanslag

Fonds Duurzaam Funderingsherstel

Mijn buren willen niet herstellen, hoe helpt de gemeente mij?

Overleg eerst met de buren waarmee uw woning de fundering deelt. U heeft hun medewerking en toestemming nodig. Willen zij geen toestemming geven en wilt of moet u toch gaan herstellen? In de meeste gevallen kunt u naar de kantonrechter. Deze kan ervoor zorgen dat u toestemming krijgt om gedeelde muren of funderingen te herstellen. En ervoor te zorgen dat u de kosten daarvan vergoed krijgt.

Soms kan de gemeente een of meer eigenaren die weigeren mee te werken dwingen om dit toch te doen. Dat doet de gemeente door hen aan te schrijven. 
Dat doet de gemeente als minstens de helft van de eigenaren in het blok daarom vraagt. Ook moet uit goed onderzoek naar de fundering blijken dat de situatie dringend is. Bovendien moeten de eigenaren die wel meedoen bewijzen dat zij funderingsherstel kunnen betalen. Ook moet het herstelplan klaarliggen.

De gemeente schrijft alleen weigerende eigenaren aan die tijdens de uitvoering van het herstelplan de bouwstroom daadwerkelijk zullen blokkeren. Zo worden de weigerende eigenaren van hoekpanden of panden die in andere zin de bouwstroom niet blokkeren, niet aangeschreven.
 

Beleidsregel funderingsherstel