Projecten

Het Funderingsloket organiseert onderzoeksprojecten op buurtniveau, waarbij een bureau wordt gevraagd om woningeigenaren te informeren over houten paalfunderingen. En om deze eigenaren te begeleiden bij gezamenlijk funderingsonderzoek. De communicatie hierover zal via dat bureau verlopen. Klik hieronder op de verschillende projecten voor meer informatie.