Funderingsproblemen

Zoek uw woning op de Rotterdamse funderingskaart.

 • Zijn er in uw buurt al problemen bekend met de fundering van panden? Dit kunt u zien op de risicokaart. 
 • Zoek uw adres op in de funderingstypekaart. Zo kunt u zien of bekend is op welk soort fundering uw woning staat. Ziet u op uw pand een groen vierkantje staan? Dan is eerder onderzocht welk soort fundering het is en of deze toen goed of slecht was. Op de kaart kunt u het onderzoek gelijk downloaden.
Bekijk de funderingskaart

Wat is een funderingsprobleem?

De fundering draagt de belasting van een pand, het is de basis waarop een pand rust.
Bij panden die na 1980 zijn gebouwd, zijn betonnen palen gebruikt. Die geven niet vaak problemen. Voor 1980 werden vaak houten heipalen gebruikt. Die kunnen na jaren slechter worden. Omdat de fundering in de grond onder de woning zit, zie je daar meestal niets van. Veel woningbezitters weten daarom niet welke fundering er onder hun woning zit. En wat de kwaliteit is van de fundering. Dat is wel belangrijk om te weten. Want als een fundering het pand niet meer goed kan dragen, kan dat veel schade geven. En als de fundering heel erg slecht is, kan een pand zelfs instorten.

Funderingsonderzoek icoon van een onderzeeboot

Hoe herken ik een funderingsprobleem?

Dit kan erop wijzen dat er problemen met de fundering zijn: 

 • Ramen en/of deuren die klemmen.
 • Vloeren die schuin aflopen.
 • Scheuren in de gevel of in binnenmuren.
 • Het pand staat scheef of is verzakt.
 • De goot tussen twee panden lekt.
 • Meldingen uit de buurt.

U kunt problemen met de fundering niet altijd zien. 

Wat zijn de oorzaken van problemen met de fundering?

Problemen met de fundering komen vaak door een combinatie van:

 • Het hout van de heipalen is aangetast door schimmels (paalrot).
 • Het hout van de heipalen is aangetast door bacteriën (palenpest).
 • Er is negatieve kleef. Dat is als grond aan de palen plakt en de palen zo naar beneden trekt.
 • Fouten bij bouwen. Er zijn bijvoorbeeld niet genoeg palen gebruikt.

U kunt laten onderzoeken wat de kwaliteit van de fundering van uw woning is. Als er problemen met de fundering zijn, laat zo’n onderzoek zien wat de oorzaak is. En wat u kunt doen om meer schade te voorkomen.

Tot wanneer werden houten palen als fundering gebruikt?

Een woning die voor 1980 is gebouwd, staat meestal op houten palen. Na 1980 zijn woningen bijna allemaal gebouwd op beton. De gemeente schat dat 120.000 huizen in Rotterdam op houten palen staan. Verschillende zaken kunnen de kwaliteit van houten palen beinvloeden. Denk aan schimmels (paalrot), bacteriën (palenpest) of negatieve kleef. Negatieve kleef is als grond aan de palen plakt en die zo naar beneden trekt. Of bij de bouw zijn te weinig of te korte palen gebruikt. 

Het is belangrijk dat uw weet wat de kwaliteit van de fundering onder uw woning is. Dan weet u ook of u iets moet doen. Zo kunt u erge schade aan uw woning voorkomen. De gemeente Rotterdam nodigt u daarom uit om in uw fundering te duiken. Er zijn bureaus die de fundering van uw huis kunnen onderzoeken. Met de knop hieronder kunt u offertes aanvragen.

Uw woning kan ook gebouwd zijn op een ondiepe fundering. Dan kunt u de fundering niet laten onderzoeken. Die woningen zakken mee met de bodem. Dan kunnen ze na een tijd overlast krijgen door water. Wilt u meer weten over het soort fundering onder uw woning? Kijk op de funderingskaart. Die staat op www.duikinjefundering.nl. Zoek uw adres op.

Funderingsonderzoek nodig?

Vraag offerte aan
icoon van een onderzeeboot icoon van een periscoop

Mijn buren hebben problemen met de fundering van hun woning. Wat betekent dat voor mij?

Als uw buren problemen met de fundering van hun woning hebben, dan kunnen die problemen ook voor u gelden. Zeker als jullie panden een gedeelde fundering hebben. Daarom is het belangrijk dat jullie dit samen laten onderzoeken.  


 

Ik heb pas een woning gekocht. Nu zijn er misschien problemen met de fundering. Wat kan ik doen?

Als koper mag u verwachten dat u gewoon in de woning kunt wonen. Is er iets mis met de woning waardoor dit niet kan, dan kan er sprake zijn van non-conformiteit. Dat betekent dat een verkochte zaak niet is wat de koper op grond van het koopcontract mag verwachten. Bijvoorbeeld als de fundering van uw woning erg slecht is en ingrijpend moet worden hersteld. Dan kan het zijn dat de verkoper de schade moet betalen. Vraag op tijd aan een jurist wat voor uw situatie geldt.